5 Responses to FISJ! Reker!

  1. Lukten av reker vekker mange minner…

  2. Tyaces says:

    Ja. FISJ. ISJ. ÆSJ!

  3. Lola-Pagola says:

    Ja, nettopp! Voksne kvinnemennesker som skal innrede sitt borgelige hjem spiser jo alltid reker.

  4. Redneck says:

    Men, hvorfor bestilte du det da?? (prøvde du å leke voksen? 😉