Oh the shark has pretty teeth, dear, and she shows them pearly white


Målrettet hiver vår helt seg ut, han skal hente en viktig pinne

Men opp av vannet stiger hans flamme, en stor og skummel HAI!

hun svimeslår sitt byttedyr i vill og farlig blodtørst.Er dette det siste vi ser til vår helt? Slått ned av en prikk med en finne!?

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.