One Response to Fnis (-: selv om dilbert egentlig…